Hội Nuôi dưỡng đường tĩnh mạch và đường tiêu hóa Việt Nam có tên gọi:
– Tên tiếng Việt: Hội Nuôi dưỡng đường tĩnh mạch và đường tiêu hóa Việt Nam.
– Tên tiếng Anh: Vietnamese Society for Parenteral Enteral Nutrion (VietSPEN).

VietSPEN là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện, phi lợi nhuận của các cá nhân, tổ chức Việt Nam đã và đang làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu, giảng dạy y học về lĩnh vực nuôi dưỡng đường tĩnh mạch và đường tiêu hóa.
Hội Nuôi dưỡng đường tĩnh mạch và đường tiêu hóa Việt Nam còn là nơi để các thầy thuốc, hội viên có thể cập nhật, trao đổi, học tập, giúp đỡ nhau nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quan hệ xã hội, nhằm phát triển lĩnh vực hoạt động của Hội và phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân được tốt hơn.
Bên cạnh đó, Hội Nuôi dưỡng đường tĩnh mạch và đường tiêu hóa Việt Nam tham gia nghiên cứu khoa học, tư vấn khoa học, tham gia đóng góp ý kiến cho các cấp có thẩm quyền, đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực Hội hoạt động, truyền thông, giáo dục sức khỏe trong cộng đồng, cũng như quan hệ và hội nhập quốc tế.

Hội thành lập năm 10/2020
Chủ tịch Hội: (đang cập nhật)
– Trong nhiệm kỳ I (20… – 20…):
+ Ban chấp hành: (đang cập nhật)
+ Thành viên, Ban thường vụ: (đang cập nhật)
+ Các phó chủ tịch: (đang cập nhật)
+ Tổng thư ký: (đang cập nhật)
+ Các thư ký: (đang cập nhật)

Khoa Dinh dưỡng BV Chợ Rẫy 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TPHCM

Tổng đài hỗ trợ

Tổng đài hỗ trợ

0976.913.468

Email liên hệ

Email liên hệ

vietspen@gmail.com

Đặt lịch hẹn

Đặt lịch hẹn

VietSPEN

viVietnamese
X